Kristianstads konsthall

Information från 2008
   
Profil Utställningar av samtidskonst med regionala, nationella och internationella konstnärer. Programverksamhet.
   
Antal besökare 34 000
   
Antal samtida konstutställningar 3
   
Antal anställda 2,25
   
Kommun Kristianstads kommun
   
Huvudman Regionmuseet Kristianstad/Kristianstads kommun
   
Hemsida http://www.regionmuseet.se/konsthallen
   
E-post info@regionmuseet.se
   
Policy Utställningsersättning enligt MU dock högst 25 000:- per utställare. Medverkandeersättning 5 000:- Resor och logi i samband med förberedande möten, hängningsperiod och vernissage.Skriftligt avtal upprättas.
   
Visioner Vi bidrar aktivt till att påverka våra politiker att öka anslagen för att ersättningen kan betalas fullt ut enligt MU.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
Personal 1369 000 000 kr 68,7 %
Konstnärsarvoden 49 000 000 kr 2,5 %
Lokaler 1 000 kr 0,0 %
Bevakning 1 000 kr 0,0 %
Övrigt 575 000 000 kr 28,9 %
SUMMA 1993 002 000 kr
   
Kommentar till budget lokalkostnaderna ligger utanför verksamhetsbudgeten eftersom lokalen ägs och betalas direkt av kommunen, tillika bevakningen. En konstnär avliden-inget arvode, en utländsk konstnär-inget arvode.