Moderna Museet

Information från 2008
   
Profil Moderrna Museets uppgift är att samla, bevara, visa och förmedla 1900- och 2000-talskonsten i alla dess former
   
Antal besökare 578 000 (Stockholm 490 000, malmö 88 000)
   
Antal samtida konstutställningar 8, varav 1 (Modernautställningen) med totalt 54 levande konstnärer
   
Antal anställda 110
   
Kommun Stockholm och Malmö
   
Huvudman Svenska staten
   
Hemsida http://www.modernamuseet.se
   
E-post info@modernamuseet.se
   
Policy Vi följer det avtal för konstnärers medverkan och ersättning vid utställningar som har träffats mellan Statens kulturråd och konstnärernas organisationer. Under 2010 betalade Moderna museet ersättning till 72 konstnärer till ett sammanlagt belopp av 1 490 tkr. I samband med utställningsproduktion har museet svarat för alla andra kostnader. Museet har betalat ut resestöd till nio svenska konstnärer och curatorer med sammanlagt 55 tkr. Dessutom har fyra utländska konstnärer fått medverkansersättning på sammanlagt 176 tkr. Slutligen har museet under 2010 köpt in konstverk direkt av fyra svenska konstnärer för totalt 578 tkr.
   
Visioner Se föregående fråga. vi avser att fortsätta arbeta på samma sätt.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
Personal 57 000 000 kr 31,9 %
Konstnärsarvoden 1 700 000 kr 1,0 %
Lokaler 49 900 000 kr 28,0 %
Bevakning 16 400 000 kr 9,2 %
Övrigt 53 500 000 kr 30,0 %
SUMMA 178 500 000 kr
   
Kommentar till budget Personalkostnaderna för museivärdarna (8,1 mkr) ingår i posten Bevakningskostnader