Göteborgs konstmuseum

Information från 2008
   
Profil Göteborgs konstmuseum har samlingar från 1400-talet fram till idag. Museet har en nordisk profil men i samlingarna ingår även äldre nederländsk och fransk konst med verk av Rembrandt, van Gogh, Monet och Picasso. På översta våningsplanet finns Fürstenbergska galleriet som ursprungligen var en privat samling men som senare tillföll museet. Här hänger målningar av konstnärer som Ernst Josephson, Carl Larsson, PS Krøyer och Anders Zorn. I Moderna avdelningen finns konst efter 1945. I Stenasalen visas tillfälliga utställningar med ny västsvensk konst.
   
Antal besökare 213 904
   
Antal samtida konstutställningar 12
   
Antal anställda 28
   
Kommun Göteborgs Stad
   
Huvudman Göteborgs Stad
   
Hemsida http://www.konstmuseum.goteborg.se/
   
E-post info.konstmuseum@kultur.goteborg.se
   
Policy Göteborgs konstmuseum
   
Visioner --
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
Personal 0 000 kr 0,0 %
Konstnärsarvoden 99 000 kr 1,3 %
Lokaler 7 710 000 kr 98,7 %
Bevakning 0 000 kr 0,0 %
Övrigt 0 000 kr 0,0 %
SUMMA 7 809 000 kr
   
Kommentar till budget --