Örebro konsthall

Information från 2008
   
Profil Örebro konsthall har förutom ett publikt uppdrag ansvar för kommunens konstsamling samt arbetet med konstnärlig gestaltning i offentlig miljö(enprocentsregeln)
   
Antal besökare 30000-50000
   
Antal samtida konstutställningar 12
   
Antal anställda 3
   
Kommun Örebro
   
Huvudman Örebro kommun
   
Hemsida http://www.orebro.se/konsthallen
   
E-post konsthallen.@orebro.se
   
Policy Vi upprättar avtal. Oftast har vi förhandlat bort ren utställningsersättning och erbjudit en inköpsgaranti. Vid utställningar där inköp inte förekommit har vi betalat en utställningsersättning på max 25 000. Fr.o.m. 2011 kommer vi att följa vi MU-avtalet. Vi står för all marknadsföring, transporter, hotell och resor.
   
Visioner En vision är att avsevärt förbättra försäljningen av konstnärernas konst genom avbetalningsförsäljning i samarbete med bank/finansieringsinstitut
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
Personal 1 400 000 kr 60,8 %
Konstnärsarvoden 41 000 kr 1,8 %
Lokaler 580 000 kr 25,2 %
Bevakning 8 000 kr 0,3 %
Övrigt 273 000 kr 11,9 %
SUMMA 2 302 000 kr
   
Kommentar till budget Örebro konsthall har ett intäktskrav på 200 tkr. Intäkterna är i form av provisioner och lokalhyra när vi hyr ut våra lokaler. Övriga kostnader är minskade med våraintäkter som är 670 tkr.