Staffanstorps konsthall

Information från 2008
   
Profil Bildande konst, barn och ungdomsverksamhet, programverksamhet i form av konserter, föredrag och andra uppföranden.
   
Antal besökare 7.500
   
Antal samtida konstutställningar 6
   
Antal anställda 1
   
Kommun Staffanstorps kommun
   
Huvudman Kultur och fritidsnämnden i Staffanstorp
   
Hemsida http://www.staffanstorp.se/konsthall
   
E-post konsthallen@staffanstorp.se
   
Policy Utställningsersättning enligt rekomendationen för små konsthallar med 1.000:-/vecka. Vi ersätter konstnärernas kostnader och upprättar skriftliga avtal.
   
Visioner Staffanstorps Konsthall blir än mer en mötesplats för publik och kulturutövare.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
Personal 446 960 000 kr 64,1 %
Konstnärsarvoden 34 000 000 kr 4,9 %
Lokaler 3 000 000 kr 0,4 %
Bevakning 0 000 kr 0,0 %
Övrigt 213 000 000 kr 30,6 %
SUMMA 696 960 000 kr
   
Kommentar till budget --