Teckningsmuseet i Laholm

Information från 2008
   
Profil Visar teckningskonst med inbjudna utställare och från vår egen samling
   
Antal besökare 7000
   
Antal samtida konstutställningar 3
   
Antal anställda 1.25
   
Kommun Laholms kommun
   
Huvudman Hallands Konstmuseum
   
Hemsida http://www-teckningsmuseet.se
   
E-post info@teckningsmuseet.se
   
Policy Skriftliga avtal vid varje utställning. Följer i görligaste mån de statliga MU-avtalen. Ersätter konstnärer för resor, fraktkostnader och ev andra kostnader efter överenskommelse.
   
Visioner Vi vill höja besöksantalet per år rejält och samtidigt ha medel att kunna följa de statliga MU-avtalen.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
Personal 1087 257 000 kr 69,1 %
Konstnärsarvoden 50 000 000 kr 3,2 %
Lokaler 15 000 000 kr 1,0 %
Bevakning 0 000 kr 0,0 %
Övrigt 420 611 000 kr 26,7 %
SUMMA 1572 868 000 kr
   
Kommentar till budget --