Museet/Bollnäs konsthall

Information från 2008
   
Profil Konsthall med samlingar
   
Antal besökare 10.000
   
Antal samtida konstutställningar 4
   
Antal anställda 2,5
   
Kommun Bollnäs
   
Huvudman Bollnäs kommun
   
Hemsida http://bollnas.se/museum
   
E-post museum@bollnas.se
   
Policy - 6.000 kr/ utställning - Skivna avtal - alla utställningsomkostnader betalda, affischer, vernissagekort, transporter, försäkringar etc - 30% provision
   
Visioner Ge bättre villkor för att kunna arbeta mer planerande och ha mer kvalificerade konstnärer
   
   
Kommentar till Reko Tycker ni är alltför fokuserade enbart på konstnärsarvodena. För att kunna skapa sig en bild måste man förstå omlandet. Vilken budget, på vilka villkor, hur många skolutställningar etc. etc.
   
Budget
Personal 1000 000 000 kr 65,1 %
Konstnärsarvoden 20 000 000 kr 1,3 %
Lokaler 200 000 000 kr 13,0 %
Bevakning 15 000 000 kr 1,0 %
Övrigt 300 000 000 kr 19,5 %
SUMMA 1535 000 000 kr
   
Kommentar till budget Varför frågar ni inte om intäkter, budgetkrav etc.