Skövde konsthall

Information från 2008
   
Profil Verksamheten inom Skövde Kulturhus innefattar ett konstmuseum med samling från 1900-tal till idag, en konsthall som presenterar samtidskonst i alla olika konstnärliga uttryck och former, en konstverkstad som arbetar med pedagogik och tillfälliga verkstäder och ett mobilt galleri; användning av ytor inom kulturhuset för tillfälliga, oftast lokala konstnärsskap eller unga kreatörer. Konstenehten har också ansvar för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö såväl som inköp och utplacering av verk till och ur samlingarna i kommunens förvaltningslokaler. Konstenheten tillör VGR Konstfästen som en av fyra och har då särskilt uppdrag för att bearbeta och fördjupa genusperspektivet inom verksamheten och ut till brukarna.
   
Antal besökare 62 000
   
Antal samtida konstutställningar 15
   
Antal anställda 2 100%, 1 90 %, 1 75 %
   
Kommun Skövde Kommun
   
Huvudman Kulturförvaltningen, Skövde Kommun
   
Hemsida http://www.skovde.se/kultur
   
E-post konst@skovde.se
   
Policy Vi arbetar med att uppfylla MU-avtalet till fullo. Så snart vi fått besked av VGR(se konstfäste) och får de ekonomiska ramarna för fortsatt uppdrag och att kommunen tar beslut om äskanden om utökad ram för att uppfylla MU. Vi arbetar alltid med avtal och utställnignsersättningar samt kostnader som resa, uppehälle och transporter. Även till viss del produktionskostnader såvida vi beställer nya verk eller särskild presentation.
   
Visioner Vi har sedan lång tid arbetat med att få resurserna att räcka till för att ge skäliga ersättningar och villkor och då som sagt till fullo uppfylla MU-avtalet. Vi har därför tillfälligt begränsat antalet utställningar och antal konstnärsskap och kommer att fortsätta så tills vi har den ekonomin. Vi arbetar aktivt med att påverka dels kommunens som regionens piolitiker att ta mer kreativa beslut i frågan samt varit delaktiga i utbildningstillfällen om Mu-avtalet inom regionen.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
   
Kommentar till budget Vi arbetar med en budget vart år på mellan 5 - 700.000 för hela utställningsverksamheten. Grunden är 270.000 från kommunen , därtill ca 100.000 från VGR och resterande beroende på andra bidrag, samarbetsparter och intäkter (misnt en entrébelagd utställning /år - i övrigt fri entré)