Gustavsbergs konsthall

Information från 2008
   
Profil Gustavsbergs Konsthall är Sveriges enda konsthall med specifik inriktning på samtida konsthantverk. Konsthallen öppnade sommaren 2007 och har på kort tid etablerat sig som en ledande scen för det svenska och internationella konsthantverket. Genom att visa ett brett spektrum av samtida konsthantverk i tematiska, gränsöverskridande och konstnärligt undersökande utställningar, har konsthallen som målsättning att verka för ökad kundskap och dialog på området. Utställningsprogrammet omfattar konsthantverkets alla materialområden och presenterar aktuella verk från såväl internationellt erkända utövare, som en yngre generations avantgarde. Verksamheten omfattar också konsthallens Keramik och Glas Expo, med direktförsäljning av handplockade verk från landets mest namnkunniga utövare.
   
Antal besökare 22000
   
Antal samtida konstutställningar 5
   
Antal anställda 3,2
   
Kommun Värmdö
   
Huvudman Gustavsbergs Hamn AB och Den Ideella föreningen Gustavsbergs Konsthall
   
Hemsida http://www.gustavsbergskonsthall.se
   
E-post info@gustavsbergskonsthall.se
   
Policy Gustavsbergs Konsthall upprättar alltid skriftliga avtal. Utställningsersättning betalas med 10.000 kr vid separatutställning och 20.000 kr vid grupputställning med upp till 10 deltagare. (Summan delas lika mellan utställande konstnärer). Vid soloutställning utgår vanligtvis även produktionsstöd och ersättning för planering av utställningen. Vidare betalar konsthallen för transporter och försäkringar. Ersättning för bildanvändning betalas enligt BUS tariff, via BUS.
   
Visioner Vi arbetar för att på sikt kunna höja produktionsbidraget till utställande konstnärer.
   
   
Kommentar till Reko Lite oflexibelt och fyrkantigt frågeformulär kanske, vilket gör att svaren inte alltid förmedlar en riktig bild av verksamheten. Annars tycker vi att initiativet och syftet med Reko är väldigt bra.
   
Budget
   
Kommentar till budget Ekonomisk sammanställning för år 2010 är inte gjord än.