Malmö konstmuseum

Information från 2008
   
Profil konstmuseum med samlingar
   
Antal besökare 110.000
   
Antal samtida konstutställningar 4
   
Antal anställda 12
   
Kommun Malmö stad
   
Huvudman Malmö stad
   
Hemsida http://www.malmo.se/konstmuseum
   
E-post malmokonstmuseum@malmo.se
   
Policy ja, det har vi, ibland har vi kontrakt men inte alltid. Vi ersätter kostnader.
   
Visioner på bästa möjliga sätt utveckla samarbetet
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
Personal 2000 000 000 kr 100,0 %
Konstnärsarvoden 0 000 kr 0,0 %
Lokaler 0 000 kr 0,0 %
Bevakning 0 000 kr 0,0 %
Övrigt 0 000 kr 0,0 %
SUMMA 2000 000 000 kr
   
Kommentar till budget siffrorna varierar, jag har inte de exkta uppgiterna då jag är på resa