Verkligheten

Information från 2008
   
Profil Att visa nyproducerad och kvalitativ samtidskonst för en bred publik. Detta innefattar utställningsverksamhet, performance, seminarier, föreläsningar, workshops och publika samtal om konst och filosofi. Verkligheten vill visa intressant och experimentell konst av lokala, nationella och internationella konstnärer.
   
Antal besökare 834 p
   
Antal samtida konstutställningar 9 st
   
Antal anställda En anställd
   
Kommun Umeå kommun
   
Huvudman Gerd Aurell
   
Hemsida http://galleriverkligheten.blogspot.com/ verkligheten.net
   
E-post maila_verkligheten@yahoo.com
   
Policy Idag använder vi aktivt MU-kampanjen och dess tariffer när vi diskuterar utställningsersättning etc. Ibland har det brustit men är aktiva i diskussionen att följa dessa tariffer. Vi försöker möta upp våra konstnärer så mycket som det går i utgångsläget och oftast så betyder det att en produktionsbudget ingår och resa, logi och utställningsarvode praktiseras alltid. Vi skriver också kontrakt med våra konstnärer när de kommer till galleriet.
   
Visioner Jo, vi kommer att göra en satsning om detta under hösten 2011 med fokus på kompetensutveckling för politiker, tjänstemän, institutioner i dialog med konstnärer. Detta kommer att mynna ut i en utställning samt om projektidéen går igenom, en seminarieserie om den "nya" kulturpolitiken och hur den påverkar konstnärernas situation idag. Vi arbetar också strukturellt med dessa frågor inför kulturhuvudstadsåret 2014 med frågor som t ex Hur ser en konstsatning ut inför 2014? Hur påverkar detta den lokala konstnären? etc. Det handlar om att medvetandegöra konstnärernas situation inför politiker etc. Fokus ligger också på att ta itu med lokala frågor för konstnärerna t ex ateljéfrågan som är högaktuell här i Umeå.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
Personal 245 000 000 kr 33,4 %
Konstnärsarvoden 92 195 000 kr 12,6 %
Lokaler 152 984 000 kr 20,8 %
Bevakning 0 000 kr 0,0 %
Övrigt 243 731 000 kr 33,2 %
SUMMA 733 910 000 kr
   
Kommentar till budget --