Millesgården

Information från 2008
   
Profil Museum, Konsthall och stor Skulpturpark
   
Antal besökare 95 000
   
Antal samtida konstutställningar 2
   
Antal anställda 12
   
Kommun Lidingö
   
Huvudman Stiftelse
   
Hemsida http://www.millesgarden.se
   
E-post info@millesgarden.se
   
Policy Ja, vi upprättar alltid kontrakt och ersätter alltid konstnärer.
   
Visioner Vi försöker följa de direktiv som kommer.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
Personal 7 411 000 kr 52,2 %
Konstnärsarvoden 150 000 kr 1,1 %
Lokaler 1 553 000 kr 10,9 %
Bevakning 50 000 kr 0,4 %
Övrigt 5 027 000 kr 35,4 %
SUMMA 14 191 000 kr
   
Kommentar till budget --