Konsthallen - Bohusläns museum

Information från 2008
   
Profil Länsmuseum med inriktning kust, gräns och samtidskonst.
   
Antal besökare 310 000
   
Antal samtida konstutställningar 2
   
Antal anställda Konsthallen 2,5 hela museet ca 65
   
Kommun Uddevalla kommun
   
Huvudman Västra Götalandsgionen
   
Hemsida http://www.bohuslansmuseum.se
   
E-post bohuslans.museum@vgregion.se
   
Policy Eftersom vi får visst statligt stöd följer vi Mu-avtalet med utställningsersättning i vissa fall medverkaersättning. Vi upprättar skriftliga avtal för det mesta.
   
Visioner Vi har alltid gett utställande konstnärer bra villkor och goda ersättningar. MU-avtalet och de kostnader som medföljer utan någon fått någon kompensation från staten gör att vår budget undergrävts och vi kan tex inte längre producera kataloger. Därmed sänks ambitionerna och kvalitén i verksamheten.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
Personal 260 000 000 kr 47,5 %
Konstnärsarvoden 107 000 000 kr 19,6 %
Lokaler 50 000 000 kr 9,1 %
Bevakning 30 000 000 kr 5,5 %
Övrigt 100 000 000 kr 18,3 %
SUMMA 547 000 000 kr
   
Kommentar till budget Jag ger endast uppgifter om konsthallens kostnaderi samband med de utställningar som rubriceras som samtidskonst.