Lunds konsthall

Information från 2008
   
Profil Konsthall med inriktning på internationell samtidskonst.
   
Antal besökare 58 304
   
Antal samtida konstutställningar 5
   
Antal anställda 5,75
   
Kommun Lund
   
Huvudman Kultur och fritidsförvaltningen, Lunds kommun.
   
Hemsida http://www.lundskonsthall.se
   
E-post lundskonsthall@lund.se
   
Policy Arvoden vid separatutställningar och ibland vid grupputställningar. Vi arbetar både med skriftliga avtal och överrenskommelser som dokumenteras med kommunikation via e-post.
   
Visioner Vi vill kunna ge konstnärer skälig ersättning.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
Personal 3000 000 000 kr 60,4 %
Konstnärsarvoden 225 000 000 kr 4,5 %
Lokaler 1724 000 000 kr 34,7 %
Bevakning 20 000 000 kr 0,4 %
Övrigt 0 000 kr 0,0 %
SUMMA 4969 000 000 kr
   
Kommentar till budget Tillkommer telefon- och IT-kostnader. I lokalkostnader är inräknat hyra, el, sophämtning, avskrivningar på lokaler och fastighetsunderhåll.