Norrtälje konsthall

Information från 2008
   
Profil Det kommunala uppdraget är att göra utställningar av hög konstärlig kvalitet med såväl internationella som lokalt verksamma konstnärer och konstnärer från övriga landet; spegla det mångkulturella samhället; visa en stor bredd i konstnärliga uttryckssätt och tekniker; spegla främst den samtida konsten; arbeta lokalt, regionalt, nationellt och internationellt för att främja konst- och kulturutbyte och för att stärka den egna och kommunens identitet; värna den lokala förankringen genom en dialog och ett samspel med konstnärer, besökare, institutioner, föreningar och andra organisationer; erbjuda de lokala konstföreningarna möjlighet att årligen arrangera en utställning.
   
Antal besökare 14726
   
Antal samtida konstutställningar 8
   
Antal anställda 2,5
   
Kommun Norrtälje
   
Huvudman Norrtälje kommun
   
Hemsida http://www.norrtalje.se/konsthall
   
E-post konsthallen@norrtalje.se
   
Policy 1. Nej.(Nej) 2. Delvis. 3. Ja
   
Visioner Ingen formulerad i skrift.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
Personal 1237 000 000 kr 54,9 %
Konstnärsarvoden 64 000 000 kr 2,8 %
Lokaler 543 000 000 kr 24,1 %
Bevakning 70 000 000 kr 3,1 %
Övrigt 339 000 000 kr 15,0 %
SUMMA 2253 000 000 kr
   
Kommentar till budget --