Virserums konsthall

Information från 2008
   
Profil Genom att arbeta från ett konsekvent underifrånperspektiv vill vi skapa kunskap om och ge en annan bild av livet och Sverige idag än den som förmedlas av de kommersiella och centraliserade medierna.
   
Antal besökare 21000
   
Antal samtida konstutställningar 4
   
Antal anställda 5,0
   
Kommun Hultsfred
   
Huvudman Virserums Konsthall ideell förening
   
Hemsida http://www.virserumskonsthall.com
   
E-post info@virserumskonsthall.com
   
Policy Ja vi har en policy. Ja vi upprättar skriftliga avtal. De flesta konstnärer som ställt ut har varit anställda för att göra utställningen. Våra utställningar är inte verkbaserade. Nu har vi även mindre utställningar för att visa ett konstnärsskap. Vi betalar utställningsersättning samt för eventuell medverkan.
   
Visioner Vi kommer att hålla fast vid de villkor som finns och bidra till att förbättra dem när ekonomiska möjligheter finns.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
Personal 1 825 000 kr 32,0 %
Konstnärsarvoden 178 000 kr 3,1 %
Lokaler 409 000 kr 7,2 %
Bevakning 20 000 kr 0,4 %
Övrigt 3 263 000 kr 57,3 %
SUMMA 5 695 000 kr
   
Kommentar till budget I övriga kostnader är ca 50% kostnader för utställningsproduktion, ca 40 % marknadsföring och dessutom ingår räntor, avskrivningar m m.