Alingsås kulturhus

Information från 2008
   
Profil Ett kulturhus med många aktiviteter bland annat en konsthall som har cirka 5-6 utställningar/år och ett antal program + visningar och skaparverkstad
   
Antal besökare Konsthallen hade 12 000 besök
   
Antal samtida konstutställningar Fyra
   
Antal anställda 2
   
Kommun Alingsås
   
Huvudman Kultur & Fritidsförvaltning
   
Hemsida http://www.alingsas.se gå in på uppleva, göra
   
E-post birgitta.westergren-lenken@alingsas.se
   
Policy I de fall budgeten medger det vi har cirka 40 000 kr/utsällning och de ska täcka allt från annonser till vernissagekort.
   
Visioner En vision vore att ge varje konstnär den utställningersättning som finns i MU-avtalet. Att budgeten är så stor att man endat tar 10 % av försäljning och att konstnärer och utställande arrangör arbeter i fullständig harmoni och respekt för varandra.
   
   
Kommentar till Reko Inte i dagsläget.
   
Budget
Personal 850 000 000 kr 78,7 %
Konstnärsarvoden 25 000 000 kr 2,3 %
Lokaler 170 000 000 kr 15,7 %
Bevakning 35 000 000 kr 3,2 %
Övrigt 0 000 kr 0,0 %
SUMMA 1080 000 000 kr
   
Kommentar till budget Eftersom konsthall och museum har gemensam budget hinner jag ej separera kostnaderna. Några av kostnaderna kan jag ange.