Arvika konsthall

Information från 2008
   
Profil Utställningar ca 11-12/år
   
Antal besökare 7 836
   
Antal samtida konstutställningar 12
   
Antal anställda 0 Endast 1 deltid + ideellt arbete
   
Kommun Arvika
   
Huvudman Arvika konstförening
   
Hemsida http://www.arvikakonsthall.se
   
E-post arvikakonsthall@telia.com
   
Policy Skriftliga avtal. Utställarna kan få ersättning från Sveriges konstföreningar samt vi står för en del av returfrakten.
   
Visioner Kräver ett långt svar. Men visst vill vi att konstnärerna ska få bättre villkor.
   
   
Kommentar till Reko Konstföreningen har svårt med både ekonomin och att få medarbetare i föreningens styrelse. Kommunen betalar hyran för lokalen samt en deltid på 75%.
   
Budget
Personal 0 000 kr 0,0 %
Konstnärsarvoden 1 000 000 kr 100,0 %
Lokaler 0 000 kr 0,0 %
Bevakning 0 000 kr 0,0 %
Övrigt 0 000 kr 0,0 %
SUMMA 1 000 000 kr
   
Kommentar till budget 1000 kr är för returfrakten. Summan stämmer inte för det blir alltid omkostnader i samband med utställning tex annonser, spik, vernissagetilltugg, affischer.