Lilith Performance Studio

Information från 2008
   
Profil Lilith Performance Studio är en oberoende arena för praktisk konstnärlig forskning med fokus på bildkonstperformance. Studion skapar nya storskaliga performanceverk genom att bjuda in bildkonstnärer från hela världen. Vissa har aldrig arbetat ”live” tidigare. Varje år får 6-8 konstnärer ett unikt tillfälle att på plats, under en längre tid och i nära samarbete med studion, utveckla och presentera ett nytt performanceverk. De som bjuds in har ett utpräglat individuellt konstnärligt språk och integritet vad gäller idé såväl som metod, samt ett intresse av att utforska det egna arbetet i relation till studion som experimentplats. Under produktionsperioden får konstnären möjlighet att arbeta fokuserat med alla delar av ett liveverk: plats, tid, iscensättning, medverkande personer och publik. Lilith Performance Studio öppnade 2007 och har under sina första tre år skapat 27 soloproduktioner samt flera curatoriska samarbeten, gästspel och festivaler. Som renodlad produktionsplats och arena för bildkonstperformance är studion den första i sitt slag i världen. Studion drivs av de konstnärligaledarna Elin Lundgren och Petter Pettersson.
   
Antal besökare 1500
   
Antal samtida konstutställningar 18 performance
   
Antal anställda 3
   
Kommun Malmö
   
Huvudman Lilith Performance Studio
   
Hemsida http://www.lilithperformancestudio.com
   
E-post info@lilithperformancestudio.com
   
Policy Varje konstnär får ett konstnärsarvode. Lilith står för boendekostnader, resekostnader,produktionskostnader som innefattar marknadsföring, konstruktions och bygg kostnader, medverkande löner samt övrigra kostnader som är knutna till produktionsperioden. Lilith betalar arvode till medverkande, eller annan personal som är knutna till performanceproduktionen samt står för dokumentationen av performanceverket. Vi upprättar alltid skriftliga avtal med varje konstnär vi samarbetar med. Vi följer alltid vår policy att det ska inte kosta konstnären nåt att göra ett nytt storskaligt performance i samarbete med oss och att konstnären ska få ett arvode för sitt arbete.
   
Visioner Tycker att vi arbetar bra för bildkonstnärernas villkor och att vi har övertygat politiker att de konstnärer som gör projekt tillsammans med oss ska få lön för sitt arbete.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
Personal 1337 638 000 kr 62,6 %
Konstnärsarvoden 44 078 000 kr 2,1 %
Lokaler 134 400 000 kr 6,3 %
Bevakning 0 000 kr 0,0 %
Övrigt 621 900 000 kr 29,1 %
SUMMA 2138 016 000 kr
   
Kommentar till budget Övriga kostnader innefattar produktionskostnader, resersättning för konstnär under produktionstid samt researchresor, administration. Kostnaderrna för löner 2010 innefattar tre heltidstjänster och timanställda. 2011 har Lilith två heltidsanställda. Övrig personal vid produktionstillfällena på timmar.