Kulturcentrum i Ronneby

Information från 2008
   
Profil Kulturcentrum är, med sina 1 400 kvm, en av södra Sveriges största konsthallar. Här visas utställningar hela året. Kulturcentrum har tre verkstäder för konstnärer; textil-, grafik- och emaljverkstäder. I samarbete med föreningen KROMA ordnas kurser för allmänheten i verkstäderna. Kulturcentrum fungerar också som kommunens scen för konserter, teaterföreställningar, föreläsningar, workshops m m. Kulturpedagogiskt centrum med pedagoger inom bild, drama, kulturarv och med musikskola har sin verksamhet i Kulturcentrum.
   
Antal besökare 32 472 besökare
   
Antal samtida konstutställningar 10
   
Antal anställda 4,25 tjänster , 6 personer
   
Kommun Ronneby kommun
   
Huvudman Ronneby kommun, Kulturenheten
   
Hemsida http://w.w.w.ronneby.se/kultur&fritid
   
E-post kulturcentrum@ronneby.se
   
Policy Kulturcentrum har som policy att följa MU avtalet, lägste ersättningen. Konstnären får resor, kost och ligi betalt i samband med bygg och vernissage. Avtal skrivs + ett godkännande av bildhantering i samband med marknadsföring
   
Visioner Att få en större utställningsbudget för att kunna erbjuda bättre ersättning i samband med utställningar.Att engagera konstnärer i utställningarna/ kurser,workshops, föredrag m.m
   
   
Kommentar till Reko Lycka till med undersökningen.
   
Budget
Personal 1990 000 000 kr 32,9 %
Konstnärsarvoden 53 000 000 kr 0,9 %
Lokaler 3000 000 000 kr 49,6 %
Bevakning 7 000 000 kr 0,1 %
Övrigt 995 000 000 kr 16,5 %
SUMMA 6045 000 000 kr
   
Kommentar till budget --