Kramfors konsthall

Information från 2008
   
Profil Visa samtidskonst av professionella konstnärer från norr till söder i Sverige samt ett antal elevutställningar per år.
   
Antal besökare 6.000
   
Antal samtida konstutställningar 8
   
Antal anställda 0,20
   
Kommun Kramfors
   
Huvudman Kramfors kommun
   
Hemsida http://www.kramfors.se
   
E-post ninni.mellander@kramfors.se
   
Policy Vi bekostar resor för konstnären, frakt, boende, tryck av kort och affischer till vernissage samt utskick. Konstnären får 5.000 kr i utställningsersättning om vi inte kan köpa in något konstverk. Vid gruppuställningar får utställarna minst 1.500 kr i utst.ersättning, det beror på hur många de är. Vi har som policy att alltid vilja komma överens med utställaren.
   
Visioner Jag arbetar via min nämnd genom att berätta om utställningsverksamheten och konstnärernas villkor och försöker påverka att budgeten höjs och inte minskas.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
Personal 6 000 000 kr 1,1 %
Konstnärsarvoden 35 000 000 kr 6,4 %
Lokaler 443 000 000 kr 81,6 %
Bevakning 0 000 kr 0,0 %
Övrigt 59 000 000 kr 10,9 %
SUMMA 543 000 000 kr
   
Kommentar till budget --