Signal - Center för samtidskonst

Information från 2008
   
Profil Signal – Center för samtidskonst är en organisation som producerar utställningar, föreläsningar och projekt med syfte att förmedla och diskutera samtidskonst samt utveckla praktiken av ett curatorsikt samarbete.
   
Antal besökare 10 000
   
Antal samtida konstutställningar 4
   
Antal anställda 1,5
   
Kommun Malmö
   
Huvudman Ideell förening
   
Hemsida http://www.signalsignal.org
   
E-post info@signalsignal.org
   
Policy Signals policy har sedan starten 1998 varit att alltid ersätta konstnärernas kostnader för utställningar etc som visas på Signal samt att med hjälp av de bidrag för utställningsersättning betala ut detta. Tillåter vår budget är vi gärna med och producerar nya verk. Kan de olika typerna av utställningsersättning av olika anledningar inte betalas ut till medverkande konstnärerna (t ex om vi visar fler än tre konstnärer), ersätter vi istället konstnärerna med motsvarande summa via verksamhetsbidraget. Vi upprättar avtal ofta, men inte alltid.
   
Visioner Självklart hade det varit fint att kunna ersätta konstnärerna med högre arvoden och att de avtal och modeller som finns kunde bli lite mer flexibla. Viktigast tror vi dock att det är att konstnärerna själva tar reda på vad de har rätt till, att de känner till att utställningsersättning inte är en lön, att arrangörer inte får betrakta utställningsersättningen som produktionsbudget etc.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
Personal 570 000 000 kr 62,2 %
Konstnärsarvoden 43 000 000 kr 4,7 %
Lokaler 115 000 000 kr 12,5 %
Bevakning 0 000 kr 0,0 %
Övrigt 189 000 000 kr 20,6 %
SUMMA 917 000 000 kr
   
Kommentar till budget --