Konsthallen/Hamnmagasinet

Information från 2008
   
Profil Konsthallen/Hamnmagasinet är en av kommunens centrala mötesplatser. Här visas ett flertal utställningar per år med målsättning att spegla nuet och vara en scen för samtidskonsten. Seminarier, workshops, offentliga samtal, konserter med mera ingår som en naturlig del i verksamheten.
   
Antal besökare Ca 30 000
   
Antal samtida konstutställningar 7-8
   
Antal anställda Ca 2
   
Kommun Varberg
   
Huvudman Varbergs kommun
   
Hemsida http://www.konsthallenhamnmagasinet.se
   
E-post konsthallenhammagasinet@kommunen.varberg.se
   
Policy Vi arbetar alltid med ersättning till konstnären men formen varierar. De allra flesta får utställningsersättning, men ibland handlar det om inköp av verk, bekostnad av produktion eller kombinationer av dessa former. Vi betalar transport, försäkring, resor, mat och logi för konstnärerna i samband med förarbete, hängning och vernissage. Konsthallen står för all marknadsföring, hemsida, vernissagekort, affischer, annonser samt i vissa fall katalog.
   
Visioner Vår policy är att alla konstnärer ska få en skälig ersättning för sitt arbete. Ingen ska behöva betala för att ställa ut.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
Personal 760 000 kr 59,6 %
Konstnärsarvoden 65 000 kr 5,1 %
Lokaler 250 000 kr 19,6 %
Bevakning 200 000 kr 15,7 %
Övrigt 0 000 kr 0,0 %
SUMMA 1 275 000 kr
   
Kommentar till budget Det är svårt att specificera kostnaderna, det blir för generellt. Här har jag uppskattat konstnärsarvodena, men ibland är de betydligt högre när produktionskostnad tillkommer. Därutöver kommer alla kringkostnader som frakt, försäkring, resor, hotell, mat, trycksaker, konstinköp etc. Samt att vi köper in en hel del från våra utställningar.